Privacy verklaring en Cookies

Autobedrijven Knoop, gevestigd aan Kometenweg 7, 3606 BD Maarssen en Karel Doormanweg 47, 3621 JV Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.knoopweb.nl

Knoop Maarssen
Kometenweg 7
3606 BD Maarssen
+31 (0)346 586 444

Knoop Breukelen
Karel Doormanweg 47
3621 JV Breukelen
+31 (0)346 266 144

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autobedrijven Knoop verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (off- en online) verwerken:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

 • Geslacht

 • Kenteken van uw voertuig

 • Contactinformatie

 • Interesses (onder andere voertuig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Autobedrijven Knoop verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck
 • burgerservicenummer (BSN) (bij maken kopie rijbewijs of ander identiteitsbewijs)

Bij Autobedrijf Knoop is het, indien hier afspraken over zijn gemaakt, mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt of diensten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar ,die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Autobedrijven Knoop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verkoop voertuig (proefrit, offerte, verkoop, tenaamstelling)

 • Onderhoud voertuig (magazijn, werkplaats, garantie fabrikant)

 • Verzenden van onze nieuwsbrief/ reclamefolder (als u dit wenst)

 • Het aanmaken van een account voor Mijn Knoopweb

 • Om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens kunt u opvragen bij uw Autobedrijf Knoop vestiging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autobedrijf Knoop gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Autobedrijf Knoop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die ons helpen onze website te verbeteren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Hierbij wordt uw surfgedrag op onze website gevolgd maar is deze data niet te koppelen aan een persoon. De gegevens worden hierbij anoniem verwerkt en niet gedeeld met derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De geplaatste analytische cookies worden automatisch na maximaal 2 jaar verwijderd.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Knoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantencontact@knoopweb.nl. Indien u geregistreerd bent op Mijn Knoopweb kunt u op uw persoonlijke pagina uw gegevens inzien en beheren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Autobedrijf Knoop wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autobedrijven Knoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantencontact@knoopweb.nl.